Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 11 2018

pauza
Nauczył mnie, że miłość może być prosta. Delikatna, ale pełna emocji. Pokazał mi, że da się przeżyć rok bez kłótni, że da się rozmawiać, nawet o rzeczach najtrudniejszych. Sprawił, że zaczęłam marzyć o rzeczach, o których wcześniej nawet mi się nie śniło. Wierzyć w siebie i w to, że mogę wszystko, jeśli tylko chcę. Udowodnił, że będzie przy mnie nawet wtedy, gdy sama nie mam siły być po swojej stronie. I że nie odejdzie, gdy pojawią się problemy. Dał mi miejsce, do którego chcę wracać, gdzie czuję się jak w domu. Pozwolił mi rozwinąć skrzydła.
Cztery Wieki Później
pauza

Wyjedź gdzieś, najlepiej daleko, choćby na weekend.
Dystans geograficzny pozwala nabrać dystansu psychicznego.

Reposted fromankaottak94 ankaottak94 viawszystkodupa wszystkodupa

October 10 2018

pauza
Często się zastanawiam, jak wyglądałoby dziś moje życie, gdybym w wieku piętnastu lat miała taką samą samoocenę i tyle wiary w siebie, co teraz. Może wybrałabym zupełnie inny zawód? Może mieszkałabym w innym kraju? Jak bym się czuła?
pauza
Nie bój się zranienia. Lepiej wzbić się w niebo i upaść, niż nigdy nie poczuć, jak ziemia usuwa ci się spod nóg. Nawet chwilowa radość jest lepsza niż całkowity jej brak.
— Vi Keeland
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaMsChocolate MsChocolate
pauza
(...) chodziłam po ziemi jak naszprycowana i chyba pierwszy raz w życiu byłam szczęśliwa. Zaufałam, uwierzyłam do samego końca, czułam się bezpieczna, nie potrafiłam się na niego złościć, uczyłam się gotować i czekać na niego z ziemniakami, chciałam dać mu wszystko
— Janusz L. Wiśniewski "Moje historie prawdziwe"
Reposted fromobliviate obliviate viaMsChocolate MsChocolate
5868 87d9 500
Reposted fromkostuchna kostuchna vialaluna laluna
pauza
7249 783e 500

October 09 2018

pauza
pauza
tyle szczęścia z powodu dotknięcia czyjegoś policzka
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej, Listy na wyczerpanym papierze
Reposted fromIkuszka Ikuszka viablaugranaaa blaugranaaa
pauza
3401 1b52 500
Reposted frompieprzycto pieprzycto viablaugranaaa blaugranaaa
pauza

Żulczyk: Wszystko krąży wokół poczucia winy.

Pezet: Jasne. Najbliżsi zawsze dostają najbardziej, bo stoją najbliżej.

— Pezet w wywiadzie dla Żulczyka
pauza
PAŹDZIERNIKU,
bądź dla mnie lepszy... proszę...
— zwyklajakzawsze
2073 18f2
Reposted fromdeviate deviate viablaugranaaa blaugranaaa
pauza
8759 940d 500
Pamiętam, że z Wyborczej i że są to słowa Teresy Torańskiej.
pauza
7137 6e1a
Reposted frompiehus piehus vialaluna laluna
pauza
9887 2a96 500
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin

October 07 2018

Zaraz nastawię czajnik na herbatę. Umyje głowę, a potem, co potem, spróbuję wyspać się z tego wszystkiego
— Wisława Szymborska
(via introwertyzm-egzaltacyjny)
Reposted fromdivi divi viablaugranaaa blaugranaaa
pauza
4270 e097 500
Reposted fromjaslodka jaslodka viablaugranaaa blaugranaaa
pauza
życzę Wam zdrowia, a resztę kombinujcie
— Stanisław Tym
Reposted fromchmurnosc chmurnosc viablaugranaaa blaugranaaa
pauza
6634 2750 500
Reposted frompiehus piehus viablaugranaaa blaugranaaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl